2020-02-27

Får Vänskapens hus stanna i sina lokaler?
av Gunnar Stensson


När min mor flyttade hit som pensionär 1972 tog hon snabbt kontakt med Ingrid Bern, en klok och god kvinna som drev Vänskapens hus som en sorts frivilligt socialt arbete. Under 1970- och 80-talen var jag ofta där med mina barn på sommarmarknader och andra evenemang. Senare höll jag då och då enkla föreläsningar om Vietnam och Eritrea, stadsplanering i Lund, svensk 1900-tals historia – Karin sjöng – med mera på lördagssamman-komsterna i de trevliga gammaldags lokalerna.
   Vänskapens hus utför ett viktigt arbete för människor som hamnat utanför andra sociala sammanhang. När Sankt Lars hade stängt 1995 återsåg vi i Vänskapens hus många människor, som vi kände från studiecirklar och kulturevenemang i Sankt Lars. I Vänskapens hus fanns trygghet och gemenskap. Jag är säker på att många människoliv räddades.
   Nu har byråkraterna upptäckt Vänskapens hus, liksom de tidigare upptäckt sjukhus och skolor. De har funnit mycket att förfäras över. Vänskapens hus stiftelse är ingen ”juridisk person”.  Ansökan att bli det hade undertecknats av fel personer och många papper saknades. Det var krångel med hyra och värme. Dessutom var huset brandfarligt. ”Det är väldigt märkligt, jag förväntar mig en förklaring”, säger servicenämndens ordförande Inger Tolsved Rosenkvist, L.
   När detta skrivs pågår fullmäktigemötet som ska besluta huruvida Vänskapens hus ska få vara kvar i lokalerna i framtiden.
   De aktiva i föreningen bävar. De har viktigare saker att göra än att underteckna blanketter och uppfinna juridiska personer.
   Ett enkelt förslag till fullmäktige är att ge en fingerfärdig programmerare i uppdrag att konstruera en digital juridisk person, en Artificiell Intelligens, som sköter de byråkratiska teknikaliteterna, ungefär med samma automatiska kompetens som de datorer som köper och säljer miljonbelopp på börsen, medan ägarna spelar golf.
   Så kan Vänskapens hus ostört fortsätta sin livsviktiga verksamhet medan AI tickar fram tabeller och fyller i formulär i ett hörn.
   Vänskapens hus är viktigare än miljonärernas golfbanor.

Inga kommentarer: