2020-02-27

Om Gunnar Sandin av Göran Persson

Nu i veckan skulle Gunnar Sandin fyllt 80-år. Han gick bort 2012 men som den unika person han var så lever han starkt i mångas minne. Inte minst här i VB, den tidning som han tog initiativet till 1975.
   Gunnars ambition var att VB skulle bli en "riktig" prenumererad tidning. En riktig tidning kom varje dag eller åtminstonne 5 ggr/vecka. Dit nådde vi aldrig, när VB var som störst nådde vi halvvägs till den tidens gräns för att söka presstöd.
   VB:s utveckling blev en annan men att den fortfarande finns, nu inne på sin 46:e årgång är ett bevis på Gunnars kraft som inspirationskälla. Han var inte ensam förvisso, att vara en del av en kollektiv rörelse var själva livsluften för Gunnar och mitt i detta var han en mycket egensinnig och självständig person.
   I veckans nummer finns en artikel av Håkan Olsson som minner om Gunnars gärningar.

 
Det kan också vara på sin plats att påminna om Gunnar Sandins bibliografi som förtecknar alla de artiklar, böcker och översättningar som han gjorde genom åren. Där kan man också läsa den levnadsteckning som Sten Henriksson skrev där. Biografin förtecknar 1431 artiklar av Gunnar i Veckobladet. Samtliga dessa kan hittas under arkiv-rubrikerna ovan.
   En udda händelse, speciellt för honom själv, var att Gunnar 1995 utsågs till kulturpristagare i Lund av Sydsvenskan. I samband med detta gjorde Rolf Nilson en längr intervju med Gunnar i VB 1995:38 som också finns med i veckans nummer.
Göran Persson, red

PS Om man läser den artikel som Sydsvenskan skrev när Gunnar fyllde 70 så har han där en önskan inför sin 80-års dag: Att få åka spårvagn i Lund.
   Den kunde nästan gått i uppfyllelse, om han bara hade fått vara med några år till och kommunen rappat på så. Fast Gunnar hade förlåtit förseningen till i höst. Han skulle sagt att spårvagn föreslogs i Lund redan 1907 så ett halvår hit eller dit var inte mycket att bråka om.

Inga kommentarer: