2020-03-12

I Coronatider

Dessa Coronatider ger upphov till många tankar som just nu fyller alla medier, gamla som nya.
   VB väljer att citera en dikt av Göran Greider, en som ofta ger upphov till intressanta egna tankar.
 


Inga kommentarer: