2020-03-12

Kom med i cykelpanelen

Om du cyklar i Lund och vill göra cykelnätet bättre så är du rätt person att ingå i Lunds cykelpanel. Vi vill lyssna in cyklisternas behov och synpunkter och vi tänker att cykelpanelen ska bli ett forum för engagemang, dialog och aktiviteter.
Cykelpanelen ska bestå av cirka hundra personer – gärna med olika åldrar, kön, geografiska områden och cykelvanor.
Panelen drar igång under våren 2020 och som deltagare kommer du att bli inbjuden till cirka fyra aktiviteter per år där du kan delta på olika sätt. Planen är att genomföra en enkät, en större träff (t.ex. gruppdiskussion, föreläsning), en mindre träff med fokus på specifik cykelfråga samt en cykeltur per år.
Varför en cykelpanel?
Att cykla är vänligt för miljön och hälsan. Lunds kommun har högt ställda klimatmål och vi jobbar bland annat med att underlätta för hållbart resande. Cykelpanelen är ett forum för dialog med cyklister för att öka förståelse för cyklistens behov och för att diskutera kommunens cykelåtgärder.
 

Inga kommentarer: