2020-05-21

Aktion för spänger över Höje å

Det lär pågå hemliga förberedelser för att öppna gränsen mellan Lund och Flackarp genom att bygga spänger över Höje å, både i den täta vegetationen vid Källbymölla och i snåren väster om byggverksamheten vid järnvägsbron.
   Förråd av plankor och stolpar samlas i hemliga upplag. Spett, spadar, spik, hammare och släggor anskaffas. Rekognosering för att finna de bästa platserna pågår. Avsikten är att slå till någon av de ljusa majnätterna och snabbt genomföra en samtidig aktion på båda ställena.
   Vilken natt det blir är hemligt så länge ingen kan knäcka kodmeddelandena på Facebook.När? Hur många? Var?

Inga kommentarer: