2020-05-21

S och V sviker solidariteten med Europas folk
av Gunnar Stensson

Motsvarande 5000 miljarder kronor ska lånas upp gemensamt av EU och ges till de svårast drabbade områdena i Spanien, Italien och Grekland, föreslog Tysklands Angela Merkel och Frankrikes Emmanuel Macron i måndags kväll.
    ”Extraordinära omständigheter kräver extraordinära åtgärder”, fastslog Angela Merkel.
   Hela EU hotas om inte de rika länderna visar mer solidaritet med de länder som drabbats hårdast av corona-pandemin, framhöll Macron.
   Spanien och Italien, liksom EU-kommissionen, EU-facken och Europeiska centralbanken stöder förslaget, men det måste godkännas av EU:s samtliga medlemsländer för att gå igenom.
   Sverige väntas säga nej tillsammans med de länder som ingår i ”snålalliansen”: Österrike, Danmark, Nederländerna och alltså Sverige.
   Nej, säger Stefan Löfven.
    ”Varje tanke på gemensam upplåning måste avvisas”, säger Jonas Sjöstedt.

”Inte en krona till coronan” är rubriken på en artikel av Petter Larsson som riktar skarp kritik mot regeringens och Vänsterpartiets avvisande av corona-obligationerna. 
   Tekniskt går förslaget ut på att EU tar upp lån med unionens samlade ekonomi som säkerhet. För skuldtyngda länder skulle det innebära lån till mycket lägre räntor och vara en garanti för att inget land går bankrutt. Det kostar oss nästan ingenting. Men det kan rädda ekonomin i Sydeuropa och därmed i resten av EU.
   Svenska företag är beroende av underleverantörer i Sydeuropa. Deras direktinvesteringar inom unionen uppgår till 2000 miljarder kronor. Vad skulle de pengarna vara värda om bankerna i Spanien eller Italien kollapsar?
   70 procent av den svenska exporten går till EU-länder. Av rent egenintresse borde Sverige välkomna corona-obligationerna. De vore en investering för svenskt näringsliv och svenska jobb.

Men Peter Larsson har inte bara ekonomiska argument. Corona-obligationerna vore också en investering i antifascism, fastslår han.
   Lega-ledaren Matteo Salvini hotar att ta Italien ur EU: ”Jag hoppas pro-europeerna har förstått att om Europa är hunger och död och uppoffring så är det inte en framtid vi måste lämna i våra barns händer.”
   Lega-partiet är ett av de många väletablerade högerradikala nationalistpartier som skulle kunna gripa den politiska makten genom att kanalisera den folkliga frustrationen över häxbrygden av massarbetslöshet, skuldsättning och nedskärningar som kan skyllas på eliten i Bryssel.
 

 
Demokrater och jämlikhetskämpar vill omvandla EU. De menar att våra nationella eliter har svikit oss. Vi måste rädda idealet om ett enat Europa från dem.
   The Guardian publicerade den 20 maj ett gemensamt upprop av European Alternatives grundare Lorenzo Marsili och ordföranden i European Democracy Lab Ulrike Guérot.
   Under rubriken Elites have failed us. It is time to create a European republic uppmanar de till sammankallandet av De europeiska medborgarnas kongress om Europas framtid, som skall utgöra basen för en modern konstituerande församling.
   Kongressen är en kombination av social rörelse och politisk aktör.  Den skall anta en plattform som blir en samlingspunkt för alla dem som vill motstå Europas splittring i nationalism.
 

 

Thomas Piketty är inne på liknande tankar. Han menar att EU måste omformas till ett jämlikhetsprojekt, inte avskaffas. Den fria rörligheten måste förenas med en gemensam skatte- och socialpolitik, inklusive vård och skola. Ett internationellt finansregister måste utformas för att få in de rikaste i systemet.
   Läs mer! VB har varken utrymme för eller kunskap om alla aspekter på Europas kris i corona-pandomins spår. Vi råder läsarna att ta del av demokratiuppropet i The Guardian 20 maj.

Inga kommentarer: