2008-09-11

20 år av tystnad

Inbjudan till ett offentligt möte:
På direkt order av Khomeini avrättades sommaren 1988 mer än 5000 politiska fångar i ett massmord i Irans fängelser.

Vi hedrar minnet av dessa offer.
Lilla Caféet, Lilla Tvärgatan 2, Lund
Lördagen den 13 september
kl. 16.00 - 19.00
Inbjudna gäster är:
Amnesty Lund
Anhöriga till offren
Före detta politiska fångar
Arrangör är:
ABF Burlöv-Lundabygden i samverkan med Lunds FN-förbund,
Socialdemokraterna i Lund och Vänsteralliansen för Iranska arbetare
Läs mer

Inga kommentarer: