2008-09-11

Ständigt denne glasmästare
av Gr

Lund har två före detta landstingshus. Det ena ligger på Byggmästaregatan och hyser några kommmunala förvaltningar. Det andra, som ligger på Baravägen, innehåller visserligen några landstings/regionfunktioner ännu men högkvarteret finns i Kristianstad, och om något år ska de funktionerna flytta till ett nytt hus i Malmö. Man kan undra om detta är lämpligt givet Region Skånes ekonomi men beslutet är fattat.
Till huset på Baravägen finns det flera spekulanter. En är kommunen,
en annan är före detta glasmästare Arne Paulsson.
Kommunen vill koncentrera förvaltningar till ett enda ställe, vilket sägs försvåra uppkomsten av småpåvedömen och vara långsiktigt rationellt. Kanske det. Glasmästaren sägs i första hand vilja komma åt tomten och är inte främmande för att riva huset och ersätta det med bostäder.
I detta finns åtminstone två problem.
Socialdemokraterna ställer upp på samlad förvaltning men vill ha den i bättre kollektivtrafikläge, det vill säga närmare stationen. Det är ett mycket klokt argument. Det handlar om var flera hundra personer ska ha sin arbetsplats åtminstone ett halvsekel framåt, och om det halvseklet vågar vi förutspå att spårtrafiken kommer att vinna stort på den individuella vägtrafikens bekostnad. Att promenera från tåget till Baravägen är för långt om man ska göra det dagligen, och de frekventa busslinjerna har inga bra hållplatser i närheten. Me Baravägen är förmodligen billigare än att bygga nytt.
Bostäder på tomten ligger i linje med rödgröna krav på förtätning av staden. Men att riva? Mot det talar två starka skäl. Det ena handlar om hushållning. Huset är gediget och inte särskilt gammalt, och det är moraliskt tveksamt att inte fortsätta att använda det, Andra skälet är att det är ritat av Klas Anshelm. Han har gjort rätt många hus i Lund men det ska vi vara glada för, för det är många som ser honom som en av 1900-talets bästa svenska arkitekter. Hans gräddbullefabrik på Södra vägen är redan raserad.
Vad göra? Jo, kommunen bör med jämnmod avstå Baravägen, men utnyttja sitt planmonopol så att landstingshuset inte rivs.

Inga kommentarer: