2008-09-25

Från stora världen II

På nedanstående länk kan man läsa lite om den höstövning V Fagersta "traditionsenligt genom för vartannat år ända sedan 2006", i år är det dags den 8-9 november.
Denna gång är temat på lördagen detta med regeringsfrågan s-v-mp.Men istället för de vanliga centrala piruetterna om vem som pratar med vem om vad och hur och vilka papper man ska eller inte ska skriva i förväg har vi velat vända på spelet. Börja underifrån och undersök var samarbetet i några kommuner och landsting gått bra, men också någonstans där det har havererat (en inställd konsert är också etc).
Och med en avslutande debatt om vad - om något - man möjligen kan lära av detta på central nivå.
Söndagen har utvecklat sig något sedan nedanstående länks inbjudan skrevs. Vi tänkte berätta lite om V Fagerstas "lyckanden" och misslyckanden med anledning av att vi i år firar tioårsjubileum som största parti i Fagersta kommun. Därutöver blir det plats för lite workshops om allt mellan vindkraft och integration.
Läs mer på hemsdan
Stig Henriksson, kommunalråd

Inga kommentarer: