2008-10-23

Svenska, svenska, svenska folkpartiet slår till igen
av Gunnar Stensson

Vi minns alla förra gången det skedde. Folkpartiledaren Jan Björklund uppmanade Sveriges gymnasister att ange kamrater med utländskt ursprung som de misstänkte för terrorism.
I Sydsvenskan (21/10) kritiserar Heidi Avellan de fyra borgerliga partierna för att slingra sig när de ställs inför frågan om de kan tänka sig att regera med stöd från sverigedemokraterna. Hon riktar sig särskilt till folkpartiets partisekreterare: ”Varför krångla till det, Erik Ullenhag? Det är ju så enkelt. Ett ord. Tre bokstäver. Nej.”
Härom dagen markerade folkpartiledaren Jan Björklund mot modersmålsundervisningen i grundskola och gymnasium.
”Vi måste prioritera svenska, svenska, svenska!” röt han i STV.
Tydligen har han folkpartisterna i Lund med sig. De är i full färd med att rasera modersmålsundervisningen.
Det känns lite genant att behöva påpeka att all forskning visar att kunskaperna i svenska främjas genom att modersmålet förstärks. Goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i hemspråket går hand i hand.
Insikten om de svenska minoritetsspråkens betydelse har stärkts. Nästan alla vill bevara och utveckla kunskapen i tornedalsfinska, samiska, romani och jiddisch. Av samma skäl måste invandrarspråken vårdas.

Modersmålsundervisningens uppgifter
Modersmålslärarnas första uppgift är att ge de kunskaper i hemspråket som är en förutsättning för att tillägna sig det svenska språkets grammatik och syntax.
Modersmålslärarnas andra uppgift är att handleda studierna i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen så att eleverna får tillgång till vetenskapliga termer och resonemang både på hemspråket och det svenska språket. Det är en annan och väl så viktig kunskap som bara skolan kan ge!
Modersmålslärarnas tredje uppgift är den sociala att ge eleverna språkkunskaper som möjliggör kommunikation med den egna familjen och fördjupad delaktighet i hemlandets kultur.
I Lund river svenska, svenska, svenska folkpartiet sönder den grundläggande modersmålsundervisningen, den tvåspråkiga studiehandledningen och den sociala modersmålsundervisningen i villfarelsen att de därmed skapar svenska, svenska, svenska ungdomar.
I själva verket dömer de tusentals unga människor att treva sig fram i halvspråklighetens dunkel.

Språkkunskaper en rikedom!
Vi andra har anledning att se modersmålsundervisningen i ett vidare perspektiv. I den nya skolan kommer språkstudier, som är arbets- och tidskrävande, att gynnas genom extrapoäng. Det är bra, både för att språkkunskaper är viktiga och för att det motsvarar den relativt stora arbetsinsats som krävs.
Jag har föreslagit att modersmålsundervisningen ska gynnas på samma sätt, att alltså kunskaper i t ex arabiska ska ges samma extrapoäng som kunskaper i spanska. Det är uppenbart att det krävs en större omorganisering av modersmålsundervisningen för att komma därhän.
Hittills har den alltid tvingats existera i periferin, utanför det ordinarie schemat, ofta på udda tider och i udda miljöer.
Den måste naturligtvis jämställas med undervisningen i de andra språken, engelska, tyska, franska, spanska osv.
Att utbilda lärare i de stora språk som talas av många i Sverige och världen är relativt lätt. Att göra det i språk som talas av färre människor är svårare.
Fördomar, ekonomiska kostnader och många andra förhållanden hindrar den nödvändiga reformen av modersmålsundervisningen.
Så kan man rada upp svårigheter och invändningar.
Låt oss i stället slå fast vilken rikedom det innebär för det svenska samhället att ha tillgång till människor med kunskaper i tjogtals europeiska, asiatiska och afrikanska språk!
Låt oss konstatera det självklara faktum att detta är en tillgång som vi måste odla och utveckla!
Rent krasst kan man konstatera den ekonomiska nyttan av språkrikedomen för de många företag som bedriver handel med länder i omvärlden.
En satsning på modersmålsundervisningen i svenska skolor skulle bidra till en önskvärd breddning av underlaget för språkutbildningen på högre nivå.
Inte minst utrikesdepartementet upplever starkt svårigheten att rekrytera människor med den nödvändiga kompetensen i en rad språk.

Inga kommentarer: