2010-03-11

DV följer upp vinterns studiecirkel med resa till Palestina och Israel av Ulf Nymark

Efter den beramade Davis Cup-matchen mellan Israel och Sverige våren 2009 beslutade Demokratisk Vänster sig för att starta en studiecirkel kring Palestina-Israel-konflikten. Studiecirkelns dryga dussinet deltagare har under vintern, förutom ett antal studiecirkelträffar, också ordnat ett par synnerligen välbesökta offentliga möten.
För att fördjupa sina kunskaper om Palestinas och Israels historia och om konfliktens orsaker och möjliga lösningar åker nu – avfärd 10 mars och hemkomst den 18:e mars - en del av studiecirkeldeltagarna på en uppföljande studieresa till området.
Vår förhoppning är förstås att vi när vi kommer tillbaka hem till Lund ska kunna hjälpa till med att sprida information om situationen i denna del av Mellanöstern. Vi hoppas också att vi kan ha med oss hem idéer om hur kommunen och frivilligorganisationer i Lund skulle kunna bidra till att främja en rättvis och fredlig lösning av konflikten samt vad som kan göras för att främja en utveckling av de mänskliga rättigheterna i Palestina.
Och självklart kommer vi att dela med oss av våra erfarenheter och intryck till Veckobladets läsare!
Ulf Nymark

Inga kommentarer: