2010-03-11

Seminarieserie

Statens roll och funktion
Synen på staten ingår i marxismens grundläggande teorier. Med de ekonomiska och politiska förändringarna som bakgrund är det aktuellt att påminna om det marxistiska statsbegreppet. En av anledningarna är anslutningen till EU och behovet att diskutera EU som stat och EU:s statsapparater i den aktuella praktiken.
Tillsammans med Vänsterpartiet Malmö och Föreningen för samhällsinformation arrangerar Kvarnby Folkhögskola en serie öppna seminarier som ska belysa saken närmare.
Första seminariet: Teorin om staten
Tid: söndagen den 21 mars klockan 12.00
Plats: Nobelvägen 51 i Malmö
Vi diskuterar den marxistiska statsteorin och förnyar bekantskapen med grunderna. Dessutom berörs Gramscis teorier om den kulturella och ideologiska hegemonin samt den påverkan på den fackliga, ideologiska och politiska klasskampen som inträffat genom den gigantiska utvidgningen av de borgerliga statsapparaterna, speciellt inom den s.k. välfärdsektorn.
Inledning: Susanne Björkenheim och Ola Nilsson
Arr.: Vänsterns akademi, Vänsterpartiet Malmö, Föreningen för samhällsinformation FFSI

Inga kommentarer: