2010-04-29

Bensinskattehöjningen ett taktiskt misstag
av Lars-Anders Jönsson

I årets val vinner det block som lyckas övertyga de rörliga väljarna att de har det bästa erbjudandet.

Dagens valfläsk från de röd-gröna att höja bensinskatten med 49 öre litern får nog betraktas som det mest otaktiska draget man kan åstadkomma om man nu vill ha makten.
Bensinkostnaden är en utgift som berör det vanliga folket och priset som till största delen utgörs av skatt anses allmänt vara för högt. Förslaget om höjd bensinskatt drabbar inte de välbeställda som redan subventioneras när de köper ny miljöbil och inte de som jobbar och kör längre sträckor till sina arbetsplatser då de skall kompenseras. Även om höjningen är begränsad är den dock tillräckligt stor för att de med måttliga eller låga inkomster kommer att reagera. Är det bara de rika som skall ha råd med bil?

Miljömässigt anser flera att höjningen får liten effekt. Följderna av förslaget är främst politiska. Miljöpartiet har fått med en höjning som de kan använda för att visa att de fortfarande är ett miljöparti. Det mest påtagliga är att vi bjudit högeralliansen på ett bra argument för att våra möjliga väljare skall tveka och kanske till och med gå högerut.
Högeralliansen vann föregående val genom löften om sänkta skatter, det vill säga man flyttade pengar från offentlig konsumtion till privat konsumtion.

Att återuppbygga den offentliga sektorn kräver nya skatteintäkter. I det fall en sådan politik inte skall följas av väljarflykt till högeralliansen krävs en hög medvetenhet bland väljarna eller att skattehöjningarna läggs på de välbeställda. Förslaget att höja inkomstskatten för dem som tjänar 40 000 i månaden uppfyller detta krav. Förslaget att höja bensinskatten riskerar att leda till väljarflykt. Samma sak med förslaget att höja kilometerskatten för transporter med lastbil. Reaktionerna från berörda fackliga organisationer hörs redan.

I det fall man vill avsluta denna högerepok och vi befinner oss strax innan ett val är det inte fel att vara populistisk.

Inga kommentarer: