2010-04-29

Slaget om välfärden

Göran Greider kommer till Lund den 3 maj kl 18.30.
Platsen är ABF:s lokal, Trollebergsvägen 9.
Arr:S-kvinnor i Lund och ABF Lundabygden

Inga kommentarer: