2010-08-26

Brytpunkt i Pajala av Lars-Anders Jönsson

I fredags, för en vecka sedan, fick gruvprospekterarna i Northland Resources grönt ljus av gränsälvkommissionen för gruvbrytning och anrikningsverk i Pajala kommun. En myr vid Kaunisvaara förvandlas då till ett dagbrott med längd 2 300 meter, bredd 900 meter och djup 360 meter. Gruvan sägs då ge 350-400 anställda jobb. Det enda som nu återstår är slutförhandlingar kring finansieringen. Lönsamheten bygger på den ökade efterfrågan från Kina som gett högre priser. Start beräknas ske i oktober månad.
Pajala kommun har befolkningen minskat de senaste 56 åren. Redan nu har planerna på gruva en positiv effekt. För första gången ser man en liten befolkningsökning.
Sedan finns det ytterligare fyndigheter från Pajala mot Anttis. Även om gruvnäringen inte kan räknas som en bransch med högt teknikinnehåll så ger den otvivelaktigt mycket jobb och rena exportintäkter. Inget i produkten har ju importerats. Råvarutillgångar i norr visar sig än en gång bidra med stora intäkter till svensk ekonomi. Det är inte för inte som röster höjs om självständighet från storstadsregionerna i söder.

Inga kommentarer: