2010-08-26

Handlingsförlamning av Gunnar Stensson

Bordläggning. Ännu en gång har Fritidsnämnden skjutit upp byggandet av fritidsgården ”Träffpunkt Klostergården”. De nedslitna, dyra, ”tillfälliga” paviljongerna som stått i parken i snart tio år blir kvar minst ett par år till. Byggplatsen vid Kyrktorget gapar tom.
Personalen suckar. Klostergårdens fritidsområde har slagits samman med Järnåkra. Ledning i Järnåkra. Ökade arbetsuppgifter. Otjänliga lokaler. Neddragningar. Friställningar.
Tjänstemännen i Servicenämnden häpnar. Byggbeslut, finansiering, avtal, ritningar - allt klart. Ett beslut återstod: att bevilja två miljoner till driftskostnaden. Det var mer än Kultur- och Fritidsnämnden orkade med. Utlagda pengar kastas i sjön.
Klostergårdsborna skakar på huvudet. Föreningarna som ingår i samarbetsorganisationen ”Träffpunkt Klostergården” (ABF, Synskadades förening, Byalaget, Klostergårdsskolan, Klostergårdskultur m fl) drar djupt efter andan. Hos nuvarande majoritet har Klostergården ingenting att hämta.
Höststormen tilltar. Valet närmar sig.
Gunnar Stensson, Klostergårdens byalag

Inga kommentarer: