2010-08-26

Valaffischer

Det är inte som förr i valrörelsen, affischer och annat tryckt material är inte det som man satsar mest på längre. Därför vill vi peka på några bilder som vb-red fäst sig vid. De kommer från vänsterpartiet och bevisar sanningen att en enkel bild säger mer än (alltför) många ord. Bilderna nedan är omslag till små foldrar med text i så helt litar man inte till bildens makt.


Eftersom VB lever sitt liv i den avlyssningbara elektroniska världen så ligger den här oss varmt om hjärtat.


En smältande, möjligen gråtande, iskub.
Enkel, effektiv och vacker.
Helt enkelt lysande!

Inga kommentarer: