2010-08-26

Det gäller att rädda Alhambra av Gunnar Stensson

Förlaget Alhambra befinner sig i kris efter en mångårig förtalskampanj. Den bröt ut när förlaget publicerade den amerikanske professorn David Ray Griffins kritik av den officiella rapporten om 9/11 och ställde sig i spetsen för 9/11-sanningsrörelsen i Sverige.
Förlaget ger nu ut ännu en bok av Griffin,. WTC 7 och dess mystiska kollaps.
Torbjörn Elenski har 2009 i DN, Kalla Fakta och Debatt anklagat Griffin för att vara antisemit och revisionist. Alhambras bokförläggare Hesham Bahari skriver: ”Dessa svepande anklagelser kom som en chock för Griffin som författat en bok tillsammans med en judisk rabbin samt själv vigt sin egen dotter till hennes blivande judiske make.”
Kampanjen riktas mot ett förlag som publicerat Naguib Mahfouz, Adonis, Ibn Khaldun, Noam Chomsky, Teilhard de Chardin, Jacques Berque och Fernand Braudel.
Oavsett hur man uppfattar den s k. sanningsrörelsen är det viktigt att försvara yttrandefriheten och stoppa försöken att kväva ett litet förlag som är en omistlig förmedlare av framför allt väsentlig arabisk litteratur.

Inga kommentarer: