2013-04-25

Flackarps mölla får nya vingar av Gunnar Stensson

Vindkraft är en uråldrig energikälla i Skåne, det ser man när man cyklar runt på vägarna förbi den ena väderkvarnen efter den andra. Många är förfallna och av somliga återstår bara torson, sedan blåsten slitit sönder vingarna. 
   Flackarps mölla, som vakar som en svart ängel över St Lars kyrkogård, är relativt väl bibehållen, men har förfallit de senaste åren.
   Ännu i början av 2000-talet kunde de väldiga kvarnvingarna svänga runt någon enstaka sommardag. De syntes från socionomhuset i Klostergården. Sedan några år är möllan emellertid stympad. En av de fyra vingarna har amputerats för att inga olyckor ska inträffa.
   Nu ska möllan få nya vingar. Måndagen den 29 april, klämdagen inför valborg, ska man börja montera dem. Den 26 maj blir det offentlig invigningsfest, arrangerad av föreningen Skånska Möllor. Då kommer de nya vingarna gå runt! Då får vi en väderkvarn att slåss med!

Själv tänker jag
redan på måndag, den 29 april, ställa mig utanför St Lars öppenvårdscentral klockan 12 för att invänta eventuella följeslagare på en liten promenad för att kanske få en skymt av restaureringsarbetet.

Inga kommentarer: