2013-04-25

Första maj i Lund och Malmö

Lund: Samling för demonstration på Stortorget kl 14. Demonstrationen återvänder till Stortorget för avslutande möte ca 15.30. Mer information

Malmö: Samling kl 11 på Möllevångstorget. Avmarsch klockan 12. Demonstration till Slottsparken. Program i Slottsparken från kl 13 med tal av Aron Etzler, mat, barnaktiviteter och musikfest.

Lunds arbetarekommun
Samling på Clemenstorget 10.00
Avslutning på Stortorget 11.00 med Stefan Löfven

Malmö arbetarekommun
Samling på Södergatan 13.30
Avslutning i Folkets Park 15.00 med Stefan Löfven

Röd Front Lund
Möte på Mårtenstorget kl 12:00
Tal av Nils Littorin, m fl
Manifestation
Kommunistiska Partiet och RKU

Röd Front Malmö
Samling på Gustav Adolfs Torg kl. 14.30.
Demonstration till St. Knuts Torg.
Efterfest på Ungdomens Hus (Norra Skolgatan 10) ca kl 16.30 med levande musik, mat och dryck
Talare: Anita Salvén (partistyrelsen), Robert Wettersten (ordf Malmö) och Sebastian Cramér (ordf Rku Malmö)
Kommunistiska Partiet och RKU


MALMÖ: REVOLUTIONÄR 1 MAJ. ARBETARKLASSEN HÅLLER IHOP – TILLSAMMANS FÖR SOCIALISM
Fira revolutionär 1 maj med en arbetarklass som håller ihop, oavsett nationalitet eller medborgarskap!
11:00 – Frukost på Glassfabriken
13:00 – Förhäng med Amalthea Bokkafé i Jesusparken
14:30 – Samling på Möllevångstorget
15:00 – Demonstration
Efter demonstrationen – tårta och uppträdande på Glassfabriken.
17:00 – 01:00 – Efterfest på Kontrapunkt
Förbundet Allt åt Alla Malmö, Mangla, Första Linjen Malmö, Revolutionär Ungdom Malmö, SUF Malmö, IMET

Inga kommentarer: