2013-11-21

Kennedymordet: Medborgarrättskampen i USA handlade om jämlikhet av Gunnar Stensson

President Kennedy tog klar ställning i frågan om medborgarrätten i ett tal sommaren 1963. Det var ett kontroversiellt tal i en nation med många breivikar och kan ha bidragit till beslutet att mörda honom. Detta är vad han sa.
   ”Kärnpunkten i denna fråga är om alla amerikaner ska få åtnjuta lika rättigheter och likvärdiga framtidsmöjligheter... Om en amerikan inte får inta sin lunch på en restaurang som står öppen för allmänheten, enbart av den anledningen att hans hud är mörk, om han inte har möjlighet att skicka sina barn till de bästa skolor som står till allmänhetens förfogande, om han inte får rösta på de förtroendemän som ska representera honom (så har han) ännu inte befriats från socialt och ekonomiskt förtryck.”
   Kennedy avslutade talet så här: ”Denna nation skall trots alla sina stora förhoppningar och alla sina stora ord inte bli helt fri förrän alla dess medborgare blivit – jämlika.”
   Fel! Han sa inte ”jämlika”, fast talet handlade om jämlikhet. Han sa ”fria”.
   Frihet förutsätter jämlikhet. I dagens USA, Europa och Sverige ökar det sociala och ekonomiska förtrycket. Alla har inte lika rättigheter och likvärdiga framtidsmöjligheter. Alltså är vi inte fria. Det är vad Kennedy säger.
(Talet citeras av Per T Ohlsson i artikeln ”Femtio år efter Dallas”, SDS 17/11)

Inga kommentarer: