2014-08-28

Polisens våld ett hot mot demokratin av Gunnar Stensson

JO bör särskilt ta hänsyn till att polisvåld kan avskräcka människor från att demonstrera och att sådant våld därför innebär ett allvarligt hot mot allmänhetens rätt att fredligt uttrycka sina åsikter.
Rober Hårdh, chef för människorätts-organisationen Civil Rights Defenders.
SDS 27/11


Nazism och polisvåld är hot mot demokratin – inte människor som står upp för alla människors lika värde.
Emelie Bardon, riksdagskandidat för F!
SDS 27/8


Bilderna lämnar mig med det skrämmande intrycket att poliskavalleriet stormade fram ur ett ruvande mörker bortom demokratin.
Professor Max Liljefors
Sydsvenskan 26/8

 
Tre vittnesmål – och bedömningar – föranledda av polisens våldsanvändning i lördags mot demonstranterna i Limhamn. Det finns många fler. Och naturligtvis pekar många också på de autonomas roll som provokatörer. Vad skedde?
   Drygt 2000 nazistmotståndare i organisationen Skåne mot rasism samlades i lördags i Pildammsparken i Malmö för att demonstrera mot nazistiska Svenskarnas parti som skulle hålla möte på torget i Limhamn.
    ”Dagens polis skyddar morgondagens Hitler” ropade demonstranterna bland annat.
   Ni vet alla hur det gick. Ridande poliser, 12 stycken, galopperar gång på gång in i folkmassan på Linnégatan. Fredliga demonstranter rids omkull och bli liggande på gatan medan hovarna dundrar mot gatstenarna. Och mot människokroppar.
   Vid den stora demonstrationen mot rasism i Malmö efter det nazistiska mordförsöket den 8 mars såg jag polisens ryttartropp avvakta på Södra Skolgatan samtidigt som demonstranterna passerade på Bergsgatan på väg mot Möllevångstorget. Den gången avstod polisen lyckligtvis från någon kavallerichock. Men i lördags kunde de inte hålla sig längre.
    ”Vad jag såg var att poliser red med sina hästar i full galopp rakt in i en folkmassa”, vittnar Lukas Moodysson, som inte såg något våld från demonstranternas sida.
   En polisbil slog på sirenerna och körde över en demonstrant.
   Efteråt spred polisen falska uppgifter om att gatstenar hade kastats och att en ambulans hade blivit angripen. Däremot vittnar Lukas Moodysson om att polisen underlät att kalla på ambulans till två medvetslösa blödande demonstranter som skadats av hästarna. En polis slog med sin sköld en obeväpnad kvinna som protesterade.
 

Det kan se brutalt ut. Men vi har ett arbete att utföra och när situationen övergår i våldsamt upplopp så kan det te sig på det här sättet.
Ewa-Gun Westford

 
Polisens informatör Ewa-Gun Westford förklarade för Sydsvenskan: ”Där stod personer som inte flyttade på sig. Ett hästekipage väger mycket och tar lite tid att stoppa.”
    ”Hästarna skulle varit kvar i stallet. Polisen skulle klarat det här med andra resurser”, menar författaren Fredrik Ekelund.
   Sälj hästarna! Och tänk lite innan ni beviljar demonstrationstillstånd till nazisterna! Välj plats och tid med omsorg. Det gjorde polisen i Dresden när den löste en liknande situation helt utan våld, berättar Emelie Bardon
   Annars kan svensk polis snart hamna i en situation som liknar den i Ferguson, där flera poliser har stängts av från tjänst. En polis skrev på Facebook att ”demonstranter borde avlivas som galna hundar.”
   Sydsvenskans ledare hade rubriken ”Alltid ord, aldrig våld”. Förmaningen var riktad mot demonstranterna, inte mot polisen. Redaktionens mening är att polisen alltid har ”våldsmonopol”.
   Robert Hårdh kräver att regeringen genomför institutionella reformer, ”som möjliggör en oberoende granskning av polisens våldsanvändning och som garanterar människors rätt att fredligt utöva sin mötes- och yttrandefrihet.”

Inga kommentarer: