2014-08-28

Strategi för F! av Gunnar Stensson

Jag tror att väljarna vågar rösta på ett litet parti i kommunalvalet, säger F!s förstanamn i Malmö Linda Hiltman. Hon hoppas naturligtvis på ett par platser i riksdagen, men hennes uttalande uttrycker en vinnande strategi för F! på lång sikt.
   Man kan se frågan ur ett lundaperspektiv. Det är uppenbart att många har starka och välgrundade skäl att rösta på F! Jag bedömer att F! har stor chans att vinna ett par tre mandat i kommunalvalet. Därmed skulle jämställdhetsperspektivet få en välbehövlig förstärkning i lundapolitiken.
   Däremot är många vänsterväljare oroliga för att en röst på F! i riksdagsvalet i värsta fall kan leda till att chansen till maktskifte och vänsterseger spelas bort.
   Detta oroar också F!s kärnväljare eftersom F!s kärnfrågor uppenbart får mycket svårare att nå genomslag om Alliansen sitter kvar vid makten.
   En framgång för F! I årets kommunalval i flertalet av landets kommuner skulle radikalt ändra läget för jämställdhetsfrågorna. Det skulle också innebära att F! stärktes som organisation och öppna vägen för framgångar även i 2018 års val och framöver.
   För att krympa perspektivet ytterligare. Här i Lund skulle man kunna tänka sig att F! i händelse av en lokal valframgång (sannolik) tog över DV:s visserligen vattenskadade, men centralt belägna partilokal och även delar av DV:s övriga utrustning. DV och F! har samarbetat även under den gångna mandatperioden.

Inga kommentarer: