2015-03-26

Alla 804 Lundaelever som sökt gymnasiet kommer in

2191 personer har sökt plats på Lunds gymnasieskolor. 1387 av dem kommer från andra kommuner. Utbildningsnämndens majoritet tillämpar en närhetsprincip som innebär att alla behöriga sökande från Lund får förtur.
   Allianspartierna vill skicka elever med lägre betyg till friskolor eller till skolor i andra kommuner och i stället ta in elever med högre betyg från orter som Landskrona, Eslöv och Trelleborg.
Gunnar Stensson

Ta del av skolpolitikernas ståndpunkter i SDS 26/3, sid B3 och B15.

 

Inga kommentarer: