2015-04-16

Günther Grass är död

Den tyska historien och den tyska efterkrigslitteraturen fanns mer koncentrerad i denna man än i någon annan människa. Och därför kommer man alltid att gripa efter Blecktrumman av historiska, litterära eller politiska skäl, och minnas honom: en man som var Tyskland, skrev Thomas Steinfeld i SDS 14/4, (översättning Per Svensson).
 
 
För exakt tre år sedan publicerade vi Günter Grass dikt Vad som måste sägas, Was gesagt werden muss, VB 13, 2012. Den hör till det sista Günter Grass skrev och tilldrog sig stor politisk uppmärksamhet genom att varna för Israels kärnvapen och risken för ett israeliskt angrepp mot Iran, alltså de problem som man nu försöker lösa genom överenskommelsen i Lausanne.
Läs dikten!

Inga kommentarer: