2015-11-19

Gastarna på Gastelyckan av Gunnar Stensson

Jag har gått över Domkyrkoplatsen ett par gånger under veckan. Vilken utomordentlig mötesplats för Lundabor mot rasism! Stor, tydligt avgränsad mellan domkyrkans grå mur och Liberiet, central men ändå avskild, med fantastisk akustik.
   Det är platsen för en stor manifestation mot rasism den 29 november.
   Kanske kan en samordning med kyrkan ske, så som skedde 1968 vid universitetets 300-årsjubileum, när demonstranter, bland dem en blivande ärkebiskop, sjöng We shall overcome i domkyrkan för att protestera mot apartheid i Sydafrika. Den gången ledde det till åtal och böter.
   Däremot är det aviserade fälttåget mot de sverigedemokratiska gastarna mer tveksamt. Låt dem stanna där de hör hemma: på Gastelyckan.

 

Fakta: Varje gång en fascist ler
dör en kattunge

Bilden hämtad på Facebook

Inga kommentarer: