2015-11-19

Hände något alls på G20-mötet? av Gunnar Stensson

De har ansvar för 74 procent av världens växtgasutsläpp och 80 procent av världens produktion.
   De har ansvar för våra barns liv på jorden.
   Det handlar förstås om G20-länerna som samlades i turkiska Antalya i söndags.
   De driver jorden mot katastrof genom att subventionera fossilindustrin med 4000 miljarder dollar. Subventionera! Subventionera jordens värsta klimatkriminella företag!
   Jordens människor kräver att subventionerna till undergångsindustrin upphör.
   Fossilindustrin står inför ett totalt sammanbrott, en kapitalförstöring av historiska mått när (eller om) världsekonomin ställer om i hållbar, klimatvänlig riktning.
   Det vill fossilindustrin till varje pris förhindra.
   Men en sådan omställning, en sådan revolution, ska ju ske på FN-mötet om miljön, som inleds om tio dagar!
   Oktober har varit rekordvarm. På hela jorden. ”Oktober blev den varmaste månad som hittills uppmätts, drygt en grad högre än referensperioden”, säger Sverker Hellström på SMHI. Referensperioden är 1951-1980.
   Det är bråttom. Klarar inte FN det, måste vi organisera oss och genomföra klimatrevolutionen själva.
    Även om finansmarknaden havererar. Den är ju själva roten till det onda.

Miljöproblemen är inte avlägsna. De drabbar redan nu alla. Stora pengar står på spel på nära håll. Drabbas Malmö av ett lika stort skyfall som förra året finns inget skydd, det har framgått av ett par artiklar i Sydsvenskan häromveckan. Hela stadsdelar dränks. Långt från kusten.
   Regn. Skyfall. Det handlar inte om havsnivåns höjning utan om den ökande nederbörden.
   Kommunen, de boende och försäkringsbolagen betalar fortfarande hundratals miljoner för skyfallet förra året. Försäkringsbolagen tappar vinstmarginaler och höjer priset för alla försäkringstagare.

FN-mötet i Paris som inleds den 30/11 ska besluta om ett nytt klimatavtal. Alla minns vi det totala fiaskot på FN-mötet i Köpenhamn 2009.
   Det nya klimatavtalet ska bygga på – håll i er nu – frivilliga åtaganden!
   Jordens medeltemperatur får inte överstiga två graders uppvärmning före 2100, det är målet.   Temperaturen har redan stigit en grad. Ska vi kunna hålla tillbaka temperaturstegringen så den inte blir högre än ytterligare en grad till på de 85 år som återstår? Kanske måste målet revideras till katastrofala fyra grader.
   Det innebär visserligen att isarna i Antarktis smälter och havsnivån kan stiga sju meter. Alla Sveriges kuststäder hamnar under vatten. Höje å blir åter en havsfjord.
   Dessa katastrofrisker måste åtgärdas genom dyra anpassningar redan nu, som skyddsvallar runt världens metropoler. Och runt Skånes.
   I Malmö grubblar man över huruvida en mångmiljardtunnel kommer att kunna rädda stan. Det verkar knappast så. Kanske bättre att bygga stan på stolpar.

Stoppade G4-länderna i söndags de fyra miljarder de hittills satsat på accelererande miljöförstöring?
   Jag vet inte. De snackade nästan bara om terrordåden i Paris. Mötet hölls vid sämsta möjliga tillfälle, den 15/11.
   Många miljöprofitörer var säkert glada. Inga beslut fattades och ingen kritik kom. Eller?
   Ska FN:s miljömöte i Paris också gå åt helvete i det ändlösa svamlet om det rättfärdiga kriget mot Islamiska staten?

Inga kommentarer: