2015-11-19

Pressmeddelande


 
Äntligen – krav på märkning av produkter från ockuperat område
   EU- kommissionen har beslutat att produkter som är tillverkade i de olagliga israeliska bosättningarna på ockuperad palestinsk mark, ska märkas så att de europeiska konsumenterna kan skilja dem från varor tillverkade i Israel, det Israel som ligger innanför de gränser som är internationellt erkända.
   Föreningen Judar för Israelisk-Palestinsk Fred välkomnar detta beslut som en tydlig signal till Israel att ta de nödvändiga stegen mot ett slut på ockupationen och en rättvis fred.
   Vi hoppas att regeringen snarast verkställer detta beslut så att konsumenter som inte stödjer ockupationen av Palestinsk mark kan göra ett val i butiken säger Olle Katz och Ilan Cohen, talespersoner för Judar för Israelisk-Palestinsk Fred.

Inga kommentarer: