2016-01-28

Påven till Mårtenstorget! av Lucifer

I början av 1980-talet greps jag av en förhoppning att Fidel Castro skulle besöka Lund. Olof Palme hade varit på Cuba 1975 och i Santiago de Cuba hållit ett bejublat tal på spanska. Men så tog Fälldin över regeringen 1976 och då var det inte tal om något sådant, men 1982 kom Palme igen. Förhållandet till Cuba var utmärkt och nog var det dags för ett svarsbesök av Fidel? Och om han kom, så visst borde Lund ingå – här fanns en stor koloni av latinamerikanska flyktingar och här fanns Alfa-Laval som hade byggt ett stort nytt mejeri utanför Havanna och där introducerat en lokal herrgårdsost. Men så sköts Palme i februari 1986 och så påbörjades en minst 30-årig nedtur i riktning högerut där Sveriges förbindelser med Cuba blev allt sämre. Vi fick aldrig lyssna till Fidel på Mårtenstorget. Blåsorkestern har sedan dess spelat för Daniel Ortega, för Cesar Chavez och Evo Morales (vid Köpenhamnsmötet för fyra år sen) men det blev inte detsamma.

En vänsterman från Argentina
Med det planerade påvebesöket i Lund i höst finns det förstås nya möjligheter. Nej blåsorkestern är inte fixerad vid allmänna notabiliteter, men så vitt jag kan förstå är den nuvarande påven en vänsterman från Argentina och värd viss hyllning för sina politiska strävanden. Och lägg alltså märke till att det är Lund han ska besöka och inte Malmö. 
   Lund var nämligen det danska rikets kulturella och kyrkliga centrum. Lunds stift omfattade på tidig medeltid inte bara Skåne, Sverige och Skandinavien utan också Island och Färöarna. Inte konstigt att det behövdes ett tjugotal kyrkor i Lund . Men de revs nästan alla (Domkyrkan och Klosterkyrkan fick stå kvar) efter den hårda danska reformationen 1536 . Där brukades inga silkesvantar – den danska reformationen inleddes med att tre biskopar i Köpenhamn arresterades! Efter kriget med Sverige och annekteringen av de skånska provinserna sjönk Lund ihop till närmast en bondby. Och fortsatt har vi ju inte ens en egen dagstidning.

Blåsorkestern skulle nog ställa upp
Det naturliga vore att påven fick möta Lunds befolkning på Mårtenstorget. Då krävs musik och Blåsorkestern med sin repertoar om drygt 600 låtar har säkert något som passar. Någon förfrågan har visserligen inte inkommit ännu, men jag tror att den skulle bemötas positivt.

Inga kommentarer: