2016-01-28

Suffragetter - terrorister av Gunnar Stensson

Att kalla en film om kampen för kvinnlig rösträtt Suffragette kan i svenska öron låta förminskande. Men det engelska ordet för rösträtt är suffrage och de brittiska kvinnor som kämpade för rösträtt i början av 1900-talet kallade sig suffragetter.
 

 
Av motståndarna kallades de terrorister, när de blev militanta. Att klassas som terrorist har i alla tider inneburit att man förlorar sina mänskliga rättigheter och riskerar att fängslas, torteras och avrättas. George Bush gjorde rättslösheten global i kriget mot terror. 
   Rättslösa var också suffragetterna. De utsattes bland annat för tvångsmatning, som i några fall ledde till döden på grund av de skador som uppstod när man med våld tvingade ner en slang genom strupen. Jämför med den amerikanska skendränkningstortyren.
   Rösträttskampen fördes mest av kvinnor ur samhällets övre skikt, eftersom de var de enda som hade de nödvändiga resurserna. Men filmen har också ett socialt perspektiv. Huvudpersonen är en arbetarkvinna i en tvättinrättning som råkar hamna i ett polisingripande mot en rösträttsaktion i Londons finare kvarter. Den skildrar hur arbetarkvinnorna tvingades arbeta från tolvårsåldern, tog med sina barn till arbetsplatsen, utsattes för ständiga kränkningar och dog i 35–40-årsåldern.
   Carey Mulligan i huvudrollen är bra i en film med ett kollektivt perspektiv.

Inga kommentarer: