2016-01-28

Tre nyanser av demokrati: Fiskare, kristna och bloggare under attack av Gunnar Olofsson

Den israeliska krigsmaktens angrepp mot palestinska fiskare i Gaza fortsätter. Enligt Osloavtalet 1993 har palestinierna rätt att fiska upp till 20 sjömil från kusten. Senare har Israel ensidigt begränsat fiskezonen till omväxlande 3 och 6 sjömil. Men även innanför dessa gränser attackeras fiskarna. Under 2015 noterades minst 117 händelser där fiskebåtar attackerades, förstördes eller beslagtogs. 22 fiskare skadades vid attackerna och 15 internerades.
   Även kampanjen mot kristna, såväl på Västbanken som inne i Israel, har tilltagit. Nyligen klottrades texten ”Döda de kristna, Israels fiender”, ”Hämnden kommer mycket snart” och ”Sänd kristna till helvetet” på dörrarna till kyrkan ”Dormition Abbey” i Jerusalem – den plats där Jungfru Maria enligt traditionen skall ha lämnat jordelivet. 2014 brändes en bönbok i samma kyrka – i samband med påve Franciskus besök i Jerusalem - och året innan sprayades ”Jesus är en apa” på fasaden.
   Kristna präster bespottas på gatan av judiska ligister. Och förra sommaren attackerade israeliska bosättare den kristna kyrkan ”Brödet och fiskarna” vid Genesarets sjö, där Jesus skall ha utfört det bibliska miraklet att utfodra 5.000 människor med fem bröd och två fiskar. Kyrkan fick omfattande skador, taket kollapsade delvis, flera personer blev rökskadade och en 80-årig munk inlagd på sjukhus. Ett antal biblar och böneböcker förstördes. Inga allvarliga försök har gjorts att komma till rätta med övergreppen.
   En tredje grupp under attack är i nuläget palestinska bloggare. Enligt den palestinska ”Detainees and Ex-detainees Committee” arresterades under 2015 runt 130 palestinier för sina aktiviteter på sociala medier. 27 av dem anklagades för ”provokationer” - en grupp aktivister dömdes senare kollektivt till 17 månaders fängelse vardera - medan resten helt enkelt sattes i ”administrativt förvar” på varierande tid utan rättegång eller dom. Israel har skapat runt 2.000 falska Facebook-konton för att övervaka palestinska oppositionella och samla namn till kommande arresteringar.
   Tre nyanser av demokrati? Eller något annat? Vad säger Israels självutnämnda språkrör i Sverige? Någon?

Inga kommentarer: