2016-03-17

Egendom är stöld! av Gunnar Stensson

Det var den franske socialutopisten Proudhons svar på sin retoriska fråga: Vad är egendom? 
   Han ansåg att stora egendomar som gav rätt till arbetsfria inkomster från andra i form av räntor och profiter borde avskaffas.
   Thomas Piketty visar i Kapitalet att Proudhon levde i en tid då den förmögenhet som redan ackumulerats växte snabbare än produktion och löner. De mycket rika blev automatiskt rikare.
   Han visar också att 2000-talet innebär en återgång till samma system, att det nu tillämpas i global skala och att det leder till ekonomiska klyftor, sociala spänningar och ekonomisk stagnation. Krisen 2007-08 är ett överväldigande exempel.
   De gangsternästen som kallas skatteparadis fungerar som välbetalda agenturer för skattebrottslingarna. De kriminella anställer advokater för att främja sina stölder.
   Vi ser dagligen exempel på samma sak. Miljard-arvingen Donald Trump skiter i toaletter av guld som den förre diktatorn i Ukraina. Men Trumps skithus finns i ett flygplan. Akta dej när det kommer flygande!
   I onsdag avslöjade Uppdrag granskning ett antal samhällstoppar och förmögna svenskar som skattebrottslingar. I likhet med enklare förbrytare söker de gömställen för sina stölder. De anlitar samma skatteparadis och samma advokater.
   Många av dem hävdade helt enkelt att de inte haft en aning om att de där miljonerna i Schweiz existerade. 25 miljoner hit eller dit. Man kan inte hålla reda på allt
   De cirka 1000 personer som programmet lyckats efterforska hade stulit motsvarande utbildningskostnaderna för 76 000 mellanstadiebarn, 7 miljarder.
   Alla betraktar kanske inte stora förmögenheter som stöld. Men det är uppenbart att innehavet av stora förmögenhet frestar till stöld.
   Thomas Piketty är ingen revolutionär. Han vill bevara den europeiska socialstaten. För att det ska vara möjligt behövs en progressiv årlig kapitalskatt.  Med en sådan skulle man kunna undvika den ändlösa spiralen mot ökad ojämlikhet. Han skriver ”Om vi ska kunna återta kontrollen över kapitalismen måste vi satsa allt på demokratin – och i Europa är det demokrati i europeisk skala.”

Inga kommentarer: