2016-03-17

Haaretz, 11/3 av Gunnar Stensson

Journalisten Gideon Levy fortsätter sin serie reportage om dödsskjutningar i samband med israelisk terrorbekämpning. Han kallar serien The Twilight Zone eftersom ord står mot ord. Han refererar båda sidornas utsagor. Här är det senaste reportaget i förkortad form.
   Mahmood Shaklan, en palestinier med amerikanskt medborgarskap hemmahörande i Tampa, Florida, var på tillfälligt besök i sin palestinska hemby Deir Dibwen, och skulle besöka en vän. När han närmade sig en israelisk checkpunkt sköt en soldat honom i ryggen.
   Enligt ögonvittnen låg Mahmood på vägen efter det första skottet. En soldat gick fram till honom och avfyrade ytterligare fyra skott.
   De tre soldaterna vid checkpunkten vägrade att ringa efter ambulans och när den slutligen kom efter två och en halv timme var Mahmood död.
   De tre israeliska soldaterna påstår att han var beväpnad med en kniv.

Inga kommentarer: