2016-03-17

Gör Svaneskolan i Lund till en kombinationsskola med både högstadium och gymnasium! av Gunnar Stensson

Det fanns flera sammanhållna högstadie- och gymnasieskolor fram till 1985. Att gå i samma skola och ha samma lärare från årskurs 7 till studentexamen gav trygghet och kontinuitet. Elever och lärare får förutsättningar för tillit och vänskap. Det leder till goda skolresultat och fördjupar det ömsesidiga ansvaret för skolan.
   Heleneholmsskolan i Malmö var en av de skolor som tillämpade modellen i samverkan med Lärarhögskolan. Jag undervisade där i femton år.
   Det var en härlig känsla att se 13-åringarna på sex år utvecklas till nästan vuxna studenter, liksom det är en härlig känsla att se flera före detta elever på ansvarsposter i samhälle och kulturliv.
   Sedan förändrades reglerna för lärarbehörighet och i Heleneholm lades högstadiet ner. Det var naturligtvis fint att i fortsättningen få undervisa enbart på gymnasiet, men jag vet att förändringen drabbade eleverna. Färre fortsatte till gymnasiet efter grundskolan.
   Heleneholmsskolans upptagningsområde låg runt korsningen Ystadvägen-Munkhättegatan och flera av föräldrarna var lågutbildade.
 

 Bild: Linnea Gimse
(från Svanskolans hemsida)
 
Nu funderar kommunstyrelsens ordförande i Lund, Anders Almgren, S, på att förverkliga modellen med både grundskola och gymnasium på Svaneskolan i Lund. Redan 2014 föreslog han och Anna-Lena Hogeland, S, att Svaneskolan skulle bli vad han kallar en kombinationsskola.
   Svaneskolans framtid är ifrågasatt. Lokalerna behövs för att avlasta det ökande antalet gymnasister, som söker sig till Lund enligt avtalet om fritt sök. De utgör 60 procent av elevantalet i Lunds gymnasier.
   Ett av de alternativ som diskuteras av utbildningsnämndens utvecklingsgrupp är enligt ordföranden Anders Ebbesson (MP) att i en av Svaneskolans tre paralleller ge plats för gymnasister. Närheten till Polhemsgymnasiet gör en sådan lösning möjlig.
   Det kunde vara ett första steg i utvecklingen till den kombinationsskola som Anders Almgren föreslagit. En sådan skola skulle, fullt utbyggd, kunna bidra till att hantera utbildningssituationen i en tid, när rekordmånga barn och ungdomar kommer till Sverige, på samma sätt som den på 1970-talet hjälpte svenska barn utan studievana. Den kan bli ett inslag i en framtida svensk skolorganisation, nödvändig efter Pisa-kollapsen och inför de senaste årens flyktingtillströmning. Samtidigt kan vi konstatera att 1900-talets läroverk var organiserade på samma sätt.

Inga kommentarer: