2016-05-26

Nytt gymnasium – och högstadium – på Svane
av Gunnar Stensson

Den stora tomten rymmer både ett gymnasium och en högstadieskola. Skolan blir stor, 2400 elever. Det innebär stor valfrihet för eleverna. Svanegymnasiet/högstadie-skolan kommer att samla intellektuella lärarresurser ur ett vitt spektrum av ämnen eftersom det ger utrymme åt många program. De stora kommunala gymnasieskolorna är riktiga akademier.
   En stor skola innebär inte att eleverna inte blir sedda. Tvärtom. På en stor skola ryms många små gemenskaper, liksom en stor stad rymmer många små samhällen. En stor skola ger många valmöjligheter. Stor valfrihet. Kanske kommer ämneslärare i grundskolan få möjlighet att följa elever upp på gymnasiet.
   Kombinationstjänster som var vanliga på Heleneholms-skolan – försöks- och demonstrationsskola för lärarhögskolan i Malmö - kan komma att tillämpas. Här skapas nya möjligheter att utveckla framtida skolmodeller. För oss som bor inom Svaneskolans upptagningsområde är kommunstyrelsens beslut mycket glädjande. Efter många år av försämringar inom skolan kan detta innebära ett litet steg framåt.

Inga kommentarer: