2016-05-26

Skolrapporter av Gunnar Stensson

Skolinspektionens rapport om yrkesprogrammen 20 maj visar att eleverna har dåligt stöd av lärare på en fjärdedel av lektionerna. Sämst är det på el- och energi- och vård och omsorgs-programmet. Allra sämst är det på friskolorna.
   Sedan Jan Björklund tog bort de yrkesförberedande programmens högskolebehörighet (Alla kan inte bli akademiker, sa han föraktfullt) har andelen elever som sökt sig dit minskat med 11 procent.
   Gymnasieminister Aida Hadzialic tänker återge de yrkesförberedande programmen deras högskolebehörighet.

Friskolornas elever kan mindre men får högre betyg
Eftersom friskolornas affärsidé är att locka elever – och elevpengar - genom, ”generös betygsättning” sätter de högre betyg i de nationella proven trots deras resultat är sämre än de kommunala skolornas.
   Det har vi ju vetat länge, trots att borgerliga media gör allt för att förtiga eller prata bort det. Jag hörde just i radions morgoneko om den rapport som definitivt avslöjar den vinstdrivna korruptionen i den svenska skolans betygssättning. Rapporten väcker säkert debatt. Vi återkommer.

Inga kommentarer: