2016-05-26

Tidstjuvarna

Poliser, läkare, lärare är exempel på yrkesgrupper som inte får det digitala stöd de behöver. Tvärtom stjäl dagens IT-lösningar ofta dyrbar tid och flyttar fokus från kvalitet till det som är lätt att mäta.
Carola Alli, SDS 26/5.

Administration, dokumentation och extra anpassning av elevers undervisning är de områden som stjäl mest tid från lärare i grundskolan enligt Lärarförbundets enkät om arbetsbelastning som 800 lärare svarat på.
SDS 26/5

Inga kommentarer: