2016-05-26

Värdlandsavtalet - ett svenskt nej till Nato!
av Gunnar Stensson

Värdlandsavtalet gick som väntat igenom i riksdagen. Vänsterpartiets försök att fördröja det misslyckades. Det var en symbolisk protest. Den var inte meningslös. Den gav Nato-motståndet i andra partier en chans att visa sig.
   Sverige är inte hotat. Sverige behöver inte Nato. Sverige ska inte anslutas till Nato. Att avtalet undertecknats innebär ett nej till Nato-anslutning. Hit, men inte längre!  Vi vill inte bli beroende av besluten i Pentagon!
   Sverige är alliansfritt. Vårt grannland Finland är alliansfritt. Båda länderna har slutit värdlandsavtal. Ingetdera är anslutet till Nato. Hade vi velat ansluta oss hade inget värdlandsavtal behövts.
   Tillsammans med Finland utgör vi ett stort alliansfritt block intill Ryssland.

Allianspartierna slopade värnplikten. Det var ett dråpslag mot det svenska försvaret. Finland har värnplikten kvar. Finland har visat att det är möjligt för ett litet land att försvara sig mot en stormakt. Sovjetunionen hade kunnat erövra Finland 1944 men avstod. En militär seger följd av en ockupation är nästan alltid destruktiv. Också för segraren.
   USA segrade stort och snabbt i Irak. Iraks armé upplöstes. Till vad nytta?
   USA underlät att driva konflikten med Iran till sin spets. Avspänningen mellan Irak och USA är kanske det enda positiva som hänt i Mellanöstern under 2000-talet.
   Israel fortsätter sin katastrofala ockupationspolitik i Palestina.

Ett återinförande av svensk värnplikt skulle vara en stark markering. En markering av den svenska alliansfriheten. Den skulle också ge en beredskap inför miljökatastrofer som skogsbränder och översvämningar, en beredskap som saknas idag.
   I gårdagens Dokument inifrån gjordes ett stort nummer av att flera svenskar har höga poster inom Nato.
   Tro aldrig att det innebär att de har inflytande över USA:s politik. Tvärtom! De är USA:s verktyg att försöka styra Sverige på samma sätt som USA styr Danmark och Norge.

Inga kommentarer: