2016-06-02

Hackat och malet av Ulf N

Handslaget i Sverigeförhandlingen
Huvudinnehållet i överenskommelsen mellan Lunds kommun och Sverigeförhandlingen är ju redan känt. Men jag vill ändå understryka att Lund gjort en mycket bra överenskommelse. Femtio procent statlig täckning för byggandet av spårvägen, och dessutom drygt 40 miljoner för cykelåtgärder. Som motprestation ska lund medfinansiera den nya höghastighetsjärnvägen med 120 miljoner och bygga 15000 nya bostäder fram till 2035. För Sverigeförhandlingen består ju faktiskt av två delar, staden bygger höghastighetsjärnväg och kommunerna ser till att det byggs bostäder.

Förhandling mellan FNL och SD
Under den ajournering av det kommunstyrelsemöte som tog beslut om att godkänna inriktningen på överenskommelsen sågs FNL förhandla med SD. Uppenbarligen lyckades inte förhandlingarna, eftersom de båda partierna ändå lade varsitt förslag till yrkande. Båda partierna är emot spårväg.

FNL vill riva Armaturfabriken
Lite överraskande deklarerade FNL vid senaste fullmäktigesammanträdet att partiet tyckte att Armaturfabriken ska rivas. Det är möjligt att det kommer att behövas för att klara kapaciteten på spåren. Men på FNL verkade det snarast som om de ville riva den under alla omständigheter. Det är väl i så fall den enda plats där FNL verkligen vill förnya.

De borgerliga vill rusta ner kommunens miljöarbete
I Lunds kommun har under ett långt antal år funnits ett s k Miljöanslag. Det är pengar som avsätts för framåtsyftande projekt inom miljöområdet. Både kommunala förvaltningar och föreningar kan söka pengar ur anslaget. Anslaget finansierar också kommunens miljöpris. Anslaget har tidigare varit på 2,5 miljoner kronor. I fjol skar en borgerlig majoritet med stöd av SD ner det till hälften. Nu vill de borgerliga slopa det helt hållet, M successivt och övriga borgerliga partier redan under nästa år. Allianspartierna, som i högtidliga sammanhang pratar om miljö, visar därmed att det handlar just om fagert tal och inget annat.

Utbyggnadsprogram
Ett nytt programdokument inom stadsbyggnadsområdet – Utbyggnads- och boendestrategi – är ute på remiss, bland annat till kommunala styrelser och nämnder. Programperioden sträcker sig fram till 2025. När kommunstyrelsen härförliden skulle yttra sig över programmet yrkade C och FNL att en fjärdedel av allt bostadsbyggande i kommunen skulle byggas i de östra kommundelarna. Det handlar då om 300 bostäder per år eller 3000 bostäder fram till programtidens slut. Försiktigtvis undvek de båda partierna att tala om hur de tänkte bära sig åt för att få bostadsföretagen att bygga dessa bostäder. Intresset från byggherrarna för att bygga ute i öster är minst sagt begränsat.

Spårväg i öster
För övrigt kan en – inte utan viss förvåning – notera att kommunstyrelsen i samma veva uttalade sitt stöd för att utbyggnadsprogrammet skulle framhålla möjligheten av spårburen trafik till de östra kommundelarna före år 2025. Detta beslut togs på grundval av ett moderatförslag!

Ny gymnasieskola
Det har hackats och malts en hel del kring placeringen av den femte gymnasieskolan. Det känns bra att det avgörande beslutet nu är taget, och för undertecknad som miljöpartist känns det också tryggt att veta att en enhällig MP-fullmäktigegrupp stod bakom beslutet, inklusive beslutet att högstadiet skulle finnas kvar på Svane.

Inga kommentarer: