2016-06-02

Sittprotest på Malmö C mot försäljningen av Vattenfalls brunkolsgruvor i Tyskland

Lördag 4/6 klockan 14
Statligt ägda Vattenfall befinner sig just nu mitt uppe i en försäljning av sina brunkolstillgångar i sydöstra Tyskland. Vattenfalls brytning och förbränning av brunkol är förödande för klimatet – denna verksamhet släpper ut mer koldioxid än vad hela Sverige gör. Tjeckiska EPH, företaget som vill köpa brunkolen, kommer inte bara att fortsätta bränna kol, utan vill också öppna nya gruvor på marken. För att den klimatförstörande affären ska bli av måste regeringen dock godkänna den – därför samlas vi för att sätta press på dem att ta sitt klimatansvar och låta kolet ligga!
Ung Vänster Skåne

Inga kommentarer: