2016-06-02

Sommarvandring till Flackarps mölla

Söndagen den 5 juni, samling klockan 14.00 vid St Lars Vårdcentral
   Vi vandrar nedför St Lars paradgata  från överläkar-bostaden till Östra borggården, över bron, förbi Västra borggården och St Lars begravningsplats.
   Kvartetten Saxdax spelar Bach vid Möllekaféet klockan 14.30. Visning av Flackarps mölla och St Lars begravningsplats.
Klostergårdens byalag
 
Inför promenaden till Flackarps mölla 5 juni 2016
Landskapets förvandlingar 1850 - 2016.
Tidsmaskinen snabbspolad
1850 breder jordbrukslandet ut sig med åkrar, pilevallar och träddungar. De låga husen i Flackarp och Källby försvinner nästan i grönskan.
   Plötsligt  syns karlar med spadar och karavaner av hästdragna vagnar vid Uppåkra. Södra stambanan plöjer sig fram genom sädesfälten.
1856. Ett lokomotiv med blänkande ångpanna och hög skorsten tuffar långsamt mot Lund på den nya bron över Höje å. Flackarpsborna ser häpet på.
1868. Möllaren Bengt Sörensson står omgiven av mognande vetefält vid sin nybyggda mölla i Flackarp.
1879. Nu är Hospitalet färdigt. Det liknar ett rokokoslott. Patienterna  planterar 14000 träd och buskar i parken. Carl Fredrik Hill skymtar med sitt staffli.
1895. Asylens kaserner står färdiga att ta emot 1500 obotliga patienter. Bron över Höje å bevakas av uniformerade vakter.
   En präst och en kusk kör med en svart kista till Lunds Hospitals- och Asyls begravningsplats intill Flackarps mölla. Det är Jenny Maria Ringström, 21, som ska jordfästas av pastorsadjunkt Knös.
1940. Mörkläggning. Parken ligger frusen. De 80-åriga träden har blivit höga. Erik Hermelin rusar upprörd ut ur den byggnad där vårdcentralen nu ligger. Han ska till Gleerups med en stridsskrift mot nazismen som han tänker bekosta tryckningen av.
1950 stannar Flackarps mölla.
1951 slutar man jordfästa patienterna på begravningsplatsen. De anonyma gravarna är då 2000.
1965. Klostergårdens höghus av rött tegel reser sig i solfjädersform mellan St Lars och Lund. Flera vårdare bosätter sig där. Ofta också tidigare patienter. Klostergårdsfältets träd och buskar är nyplanterade. Fontänens vatten sorlar i den nya dammen.
1998. St Lars säljs till ett privat bolag. St Lars-parken börjar förfalla
2015. Riksbyggen bygger vidare på Källby ängar där den tidigare ungdomskliniken låg. Längre in i parken reser sig Peabs stora byggkran över de nu 150-åriga träden. Schaktmaskinerna dånar. På andra sidan ån bygger HSB ett lilla St Lars i anslutning till den forna Asylen.
   Flackarps mölla sträcker sina nya vingar mot den blå himlen som 1868 och på Lunds Hospitals- och Asyls begravningsplats blommar prästkragarna.
   Där järnvägen korsar väg 108 uppförs ett ställverk för att säkra de kommande höghastighetstågens energibehov.
2016. Beslut om station vid Klostergården och fyra spår på sträckan Flackarp - Lund
Tidsmaskinen saktar in och blir stilla. Den har nått gränsen för gången tid.
Gunnar Stensson

Inga kommentarer: