2016-09-22


En liten snutt från Röda Kappellets framträdande på Kulturnatten tillsammans med Sofia Thelin. Det är en bit av Sofia Thelins Sorgetango som är arrangerad av Hans Nilsson som även spelar dragspel.


Dessutom medverkade Karin Gustafsson och Susanna Piculell
med läsning av poem samt även dans av Susanna.

Inga kommentarer: