2016-10-06

Att rädda skolan kan bli en härlig stridsfråga för S
av Gunnar Stensson

Vi fick världens mest privatiserade skola och de svenska skolresultaten störtdök i samma takt som privatiseringen tilltog.
Att högern inte vill ha en demokratisk skola med lika möjligheter för alla barn kan te sig begripligt. Men vänstern?
   Läget är rätt ljust. Jodå, tänk efter: För om nu skolan kan räddas genom åter-demokratisering, och skolan otvivelaktigt lägger grunden för hela vår nations framtid...
   Vilken härlig stridsfråga kan inte det bli för socialdemokraterna i nästa valrörelse: Alla barn i Sverige skall ha samma rätt till demokratisk skolgång oavsett var de bor, oavsett deras föräldrars sociala status.
Jan Guillou, AB 2/10 2016

Lärarförbundet: Skrota skolpengen som ger friskolorna stora vinster
Många skolor och förskolor har svårt att få ekonomin att gå ihop. Samtidigt har de sju största friskolekoncernerna (Academedia, Internationella engelska skolan, Kunskapsskolan, Thoréngruppen, Praktiska gymnasiet, Jensen Education och Lärande i Sverige) en rörelsemarginal på åtta procent – nästan en miljard kronor. Hur kan det komma sig?
   Lärarförbundet har undersökt frågan och svaret är: Skolpengssystemet gör det möjligt.
   Ju fler elever som kan fyllas på i en skolklass, desto billigare blir läraren per elev. Den som fyller en klass med fler elever ökar intäkterna utan att kostnaderna ökar i samma grad. Och den som tappar elever förlorar intäkter som inte kompenseras med minskade kostnader.
Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, DN Debatt 29/9. Läs mer

PS. Jag påpekade samma sak i Lunds kommunfullmäktige i november 2006. Allianspartierna hade vunnit valet. En möjligen alkoholpåverkad Moderat rev teatraliskt sönder mitt PM framme vid podiet. När Alliansen tog över i januari 2007 började den omedelbart genomföra sin katastrofala skolpolitik. Nu står vi där. Allianspartierna förnekar fortfarande verkligheten. Privatiseringens Titanic fortsätter i full fart trots att kollisionen med isberget rivit upp läckor i skrovet.
   När de rödgröna partierna överlämnade Lunds skolor till Allianspartierna var Lund bästa skolkommun. I år har kommunen hamnat på plats 21, trots de utomordentliga förutsättningarna i landets främsta universitetsstad. På tjuguförsta plats i OECD:s mest privatiserade och därför sämsta skolsystem.
Gunnar Stensson, fd ordförande i Lunds Utbildningsnämnd

Inga kommentarer: