2016-10-06

Spårvägskonsekvenser av Lotte Möller

Äntligen har den kommit - visserligen bara i konceptform - konsultfirman Rambölls utredning av konsekvenserna av kommunens beslut att Den Heliga Spårvagnen ska få köra i upphöjt majestät på S:t Laurentiigatan medan bussar och annan motortrafik hänvisas till stråket Spolegatan – Kung Oskars väg – Getingevägen.
   ”Inför denna omläggning är det viktigt att analysera dels att kollektivtrafiken får en god framkomlighet, dels hur övriga trafikslags anspråk och framkomlighet kan tillgodoses” – så beskriver Rambölls uppdraget från Tekniska nämnden.  (Mina kursiveringar). Det omfattar alltså inte frågan om hur de människor som bor, arbetar och färdas längs gatorna i fråga kommer att påverkas av den ökade trafiken utan enbart trafikflödet och framförallt om bussarnas väl och ve.
   Vad har då utredarna kommit fram till? Bland annat att parkeringsplatser på Spolegatan måste bort eftersom antalet bussar på den nya sträckan kommer öka från fyrtioåtta till etthundrafyrtio i rusningstid, flygbussar och turistbussar förmodligen ej inräknade. Alltså två-tre bussar i minuten. I korsningen Spolegatan/Kung Oskars väg nedanför Kung Oskars bro är svängutrymmet så snålt att bussarna riskerar att inte kunna ta sig fram och kaos uppstår. Rambölls förslag till lösning är en minirondell, hur nu den ska få plats. Problemet kan också lindras om en del bussar får köra Karl XII gatan mellan Spolegatan och Kävlingevägen.
   Beträffande rondellen i korsningen Kung Oskars väg-Kävlingevägen, en av Lunds mest olycksdrabbade, föreslås att den byggs om till en oval. Det skulle göra det lättare för bussarna att braka på utan att nämnvärt behöva sakta in och som ett extra plus blir det bekvämare för busspassagerarna. Men vad innebär det för de många cyklisterna? På den frågan ger utredningen inget svar. Inte heller berörs problemet huruvida det krävs en ändring av detaljplanen för området innan rondellen kan byggas om.

Snabbehandlad utredning
Den som vill veta mer om utredningens innehåll – och där finns mycket att begrunda - kan försöka kontakta Tekniska förvaltningen. Egentligen skulle den varit klar i våras men har alltså först kommit nu och när detta skrivs ännu inte i sin definitiva form. Det betyder att den måste snabbehandlas eftersom det kommunala mantrat är att spaden ska i jorden strax efter nyår (och motorsågen sättas i de vackra träden längs S:t Laurentiigatan, kan det tilläggas).  Redan den 19 oktober ska Tekniska nämnden fatta beslut om alla dessa omfattande förändringar utan att ledamöterna haft en rimlig möjlighet att sätta sig in i vad de innebär och kostar.
   Men inte den minsta kommunala information om vad som väntar har sipprat ut till den berörda allmänheten, lika lite någon hållbar motivering för varför bussar och spårvagnar inte kan blandas på S:t Laurentiigatan som de kan i andra städer.
   Lunds tekniska förvaltning och politiker har nämligen lagt locket på. Besvärjelsen lyder: ska vi klara framtida kvalitetskrav och kapacitetsbehov fordras spårvagnstrafik. Med andra ord: Lund med sin knackiga ekonomi måste måste måste ha en 5,5 kilometer lång spårväg till ett pris av 1,3 miljarder kronor. Hur mycket blir det per meter?

Infomöte utan politiker och tjänstemän

Det har gått så mycket prestige i frågan att det resulterat i en total ovilja att ta in synpunkter och nya fakta. Inbjudna politiker och tjänstemän har sagt nej till att delta i det informations- och diskussionsmöte om trafikomläggningen som äger rum 10 oktober - nu på måndag- klockan 17.30–19.30 i Pingstkyrkan på Stora Södergatan. Inte heller kom någon trafikansvarig från kommunen till Stadsbiblioteket när professor civilingenjör Sven-Allan Bjerkemo och professor Mats Alaküla från LTH nyligen talade där om utvecklingen av tekniska lösningar för framtida kollektivtrafik. Faktaresistens kallas det.
   Hur som helst är trafikomläggningen ett faktum i och med att spaden satts i jorden. Det sker utan att någon av de åtgärder som Rambölls utredning föreslår har hunnit genomföras, utom möjligen borttagandet av parkeringsplatser längs Spolegatan och vid Annes konditori.

Tävlingsfråga: Vem ska få äran att sätta spaden i jorden? Skicka in ditt förslag till VB:s redaktör! De(n) som gissat rätt bjuds på en gratis spårvägsresa från Clemenstorget till ESS och tillbaka igen.

Inga kommentarer: