2016-10-06

Klostergårdsdagen 8 oktober 2016

Klostergårdsloppet start 13.00. Anmälan för deltagande från 11.30 i Klostergårdens centrum. Startavgift 20 kronor. En cykel och flera andra priser lottas ut

Helgeandsgården 14.30: Jazz- och pop-konsert med Bo Riborg och Carl-Henrik Olsson

Vad händer i Klostergården
Klostergårdens byalag informerar om gröna stråket, järnvägsstationen, fyrspåren och kommunens planer för ny bebyggelse 15.15

Hela dagen: insamling till Barn på flykt via Rädda barnen, loppmarknad och bokbord. Polis och brandkår demonstrerar sin utrustning.

Inga kommentarer: