2017-08-24

Tidsfråga innan allvarlig trafikolycka inträffar i Sankt Lars-parken av Gunnar Stensson

Tisdag klockan halv åtta. Bilar, cyklister och gående rör sig i täta strömmar in i och ut ur Sankt Larsparken på den smala, krokiga Sankt Lars Väg. Köer uppstår när de svänger in till eller ut från någon av de dussintals skolor som ligger längs vägen. Skolgårdarna myllrar av barn.   
   Cyklister, barn och barnvagnar kryssar mellan bilarna med fara för eget liv. Stressade bilförare tutar, bromsar och gasar. De ska till sina jobb när de har lämnat barnen i skolan. Det är en av höstterminens första dagar.
   Idag övervakar ett dussin poliser trafiken. De står under de höga träden och bakom de lummiga buskagen och kontrollerar hastighet och andra trafiköverträdelser med kameror och andra instrument.
   Trafiksyndare vinkas in till en stor parkeringsplats vid Montessoriskolan. Den blir snart full. Fyra poliser förhör dem i hast .
   De flesta trafiksyndarna är kvinnor. Det är förstås de som har ansvaret att köra barnen till skolan. En äldre dam med barnvagn undgår med nöd och näppe att bli påkörd.
   ”Det är bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka inträffar!” utbrister hon.
   ”Det är för att förhindra det som vi är här”, svarar en polis som manövrerar ett instrument på en trebent piedestal.
   Den nya infart till St Lars från Malmövägen som Trafikverket planerar att anlägga i samband med ombyggnaden av Södra infarten är avsedd att göra trafiken säkrare men kan också komma att ytterligare belasta trafiksituationen i parken.
   Vid niotiden dämpas trafiken. Suset i de stora träden blir hörbart och solen bryter fram. Polisbussen och bilarna lämnar parken. Snart blir det höst och vinter med mörker, blöta och halka.

I fredags berättade Sydsvenskan om den trevåningsmultihall med underjordiskt garage som fastighetsbolaget tänker bygga mitt emot det nya apoteket på en stor ödslig parkeringsyta i närheten av det slutna område som på 1960-talet byggdes för att hysa farliga mentalsjuka. Jag hade något år en studiecirkel där. Området ligger egentligen utanför Sankt Lars. Där ska bli idrottshall, fritidsgård, kontor och butiker. Trafiksituationen inne i parken kommer knappast att påverkas.
   Efter klockan 17 töms Sankt Lars på folk. Sedan ligger det vidsträckta området öde tills nästa morgons trafikkaos utbryter. Många undviker att röra sig där, i synnerhet efter mörkrets inbrott. Hemsö hoppas att multihallen kommer att skapa mer liv i parken på kvällstid.

Hemsö har också planer på att bygga bostäder vid Höje å där nu gymnasieskolorna Consensus, Kunskapsskolan, HepCat Store och den gamla restaurangen ligger. Det oroar mig mer. Det kommer att öka trafiken ytterligare. Det är viktigt att den gröna sluttningen ner mot Höje å skyddas och att lagen om strandskydd tillämpas. Byggnadsnämndens arbetsutskott håller på att ta fram två nya detaljplaner. De boende och Klostergårdens byalag kommer noga granska den fortsatta utvecklingen. Det finns lyckligtvis några kloka ledamöter i byggnadsnämnden.

Inga kommentarer: