2017-08-24

Promenad till Flackarps mölla

Söndagen 27 augusti
Samling klockan 14.00 vid Sankt Lars vårdcentral.
   Vi diskuterar planerna på en ny multihall med fritidsgård, kontors- och handelsverksamhet, skolfunktioner och underjordisk parkering samt byggandet av nya bostäder i parken.
   Dessutom presenteras tidigare invånare i Sankt Lars som Carl Fredrik Hill, Eric Hermelin och Agnes von Krusenstjerna
Klostergårdens byalag

Inga kommentarer: