2017-12-14

Vardag under ockupationen av Ulf N


Nyckeln - sinnebilden för de drygt 5 miljoner flyktingarnas strävan att få återvända. Många flyktingar har kvar nyckeln till det hem som de, deras föräldrar och tidigare generationer tvingats lämna.
 

Här en samling egenhändigt tagna bilder från vår studieresa i oktober på Västbanken.
   Tänkte detta kunde avsluta min rapportering från resan, men däremot absolut inte från att skriva om Palestina.


"Bosättning". Israeliska kolonister på ockuperad mark.

 
"Bosättning". Från sina traditionella betesmarker av Israel fördrivna beduiner.
 

Gata i gamla stan i Hebron. Palestinier på markplan och olagliga israeliska ockupanter i våningen däröver.
Nätet och tygstycket är till för att förhindra att avfall och annat mänskliga restprodukter slängs av israelerna slängs ner på de palestinska invånarna - något som frekvent förekommit innan skyddsanordningarna sattes upp. Notera militärposteringen på taket.Hebrons tidigare huvudgata ligger nästan öde. Palestinier bor i en del av husens markplan, medan israeliska ockupanter bosatt sig i ovanvåningar. Bara de få palestinier som bor längs gatan får passera, och då genom en städse stängd svänggrind. Omedelbart innanför grinden finns en militärpostering, där palestinierna identitet kontrolleras och noggrann kroppsvisitering sker. Ibland hålls grinden stängd i flera timmar - ingen kan passera.


Den allestädes närvarande ockupationsmakten. Här i al-Quds/Jerusalem.

 
Rakbladstaggtråd utanför en ockupantkoloni vid Bilin.
Den israeliska rakbladstaggtrådsindustrin är en blomstrande bransch - taggtråden är också praktiskt taget allestädes närvarande.

 

Nyckeln - sinnebilden för de drygt 5 miljoner flyktingarnas strävan att få återvända. Många flyktingar har kvar nyckeln till det hem som de, deras föräldrar och tidigare generationer tvingats lämna.


PLFP:s flagga skymmer delvis väggbilden av Abu Ammar - Yassir Arafat - på väggmålning i Hebron.
Måhända ett tidens tecken?


Foto: Ulf Nymark

Inga kommentarer: