2018-04-26

Förstelärare, sämstelärare och sistalärare
av Gunnar Stensson

Politikerna tror att lärarna arbetar bättre när löneskillnader och konkurrens mellan lärarna införs. De har skapat ett system som brutit sönder lärarkollegierna, gjort det lönsamt att byta skola och gett nyanställda lärare högre lön än erfarna.
   Skolorna tvingas betala högre lön utan att få mer pengar varför lärartätheten minskar.
   Eleverna blir lidande. De byter ideligen lärare och de lärare som satt i system att höja lönen att flytta tänker mer på pengarna än på eleverna. Hyggligt folk skyr lärarutbildningarna.
   En utmärkt artikel av Emma Leijnse om detta med rubriken ”Lönesatsningarna splittrar lärarkåren” finns att läsa i Sydsvenskan den 26 april.
   Det är Jan Björklunds idéer som förstört den svenska skolan. Hans paroll inför valrörelsen är ”Skolan först”. Akta er för honom!

Inga kommentarer: