2018-04-26

Villamattor eller lite på höjden vid Höje å
av Gunnar StenssonStaffanstorps stadsarkitekt Thomas Lexén vill inte bygga villamattor på åkermarken vid Höje å. Han får mothugg från kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson (M):
   ”Det är alldeles för tidigt att säga, något sådant ställningstagande har vi inte tagit alls!”
   ”Det är viktigt att man håller lite på de öppna landskapen mellan Staffanstorp och Lund”, tycker oppositionsrådet Pierre Rådström (S). ”Jag tycker att man ska bygga lite på höjden.”
   I måndags hade biblioteksföreningen Klok i Klostergården bjudit in Höje å vattenråds limnolog Jonas Johansson som föreläsare om Höje å.
   Biblioteket var knökfullt. Motståndet mot exploatering av åkermark vid Höje å är massivt.
   I mötet deltog lundapolitikerna Björn Abelsson, S, Karin Svensson Smith, MP, Ulf Nymark, MP, och Helmut Moser, V, liksom representanter för Klostergårdens Byalag, Höjebromöllas odlingslottsförening och motståndsgruppen Mitt Höjeå, med förankring i Flackarp, där opinionen mot både villamattor och ”lite på höjden” är stark.
   Jonas Johanssons föreläsning handlade om Höje å i ett brett miljöfokuserat, samhälleligt och historiskt perspektiv. Den briljanta föreläsningen filmades och filmen finns utlagd på Klostergårdens byalags hemsida. För att finna den behöver man bara googla på ”Klostergårdens byalag Lund”.

Bildspel »
Video, del 1 »
Video, del 2 »

Inga kommentarer: